มีข้อผิดพลาด
  • JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/udsacth/domains/uds.ac.th/public_html/images/2556-04-15/
แจ้งให้ทราบ
  • JW_SIG_PRG

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ไฟล์เอกสาร

 

ดาวโหลด 

 

 ตรารงเรียน
 Ulead videostudio 2
 วีดีโอเยี่ยมบ้านสัญจร รร อุดมสิทธิศึกษา
 แบบบันทึกการแจ้งซ่อม
 ไฟล์รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2560
 แบบฟอร์มการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
 แบบรายงานผลการไปปฏิบัติราชการปี 2560
 ตัวอย่างรายงานประจำเดือน  
 แบบบฟอร์ม-บันทึกการเยี่ยมบ้าน
 โครงการห้องเรียนสีขาว

 ห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 ศิลปหัตถกรรม 67 

 

ประกาศโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

ข่าวกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน

VTR คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ 2558

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ 2558

Posted by โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา(Udomsitthisuksa School) on 6 ธันวาคม 2015
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 161/1 ม.3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 Tel:034-595027 Fax:034-595537