ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

♦ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงปีการศึกษา 2564
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประสงค์จะเช่าร้านจำหน่ายอาหารในสถานศึกษาปีการศึกษา2564
ประกาศซื้อหนังสือเรียน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ2564
ประกาศประกวดราคาการจ้างก่อสร้างจ้างสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว  
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

 

HOME