การเข้าใช้ระบบ School Health HERO

School Health HERO (Health And Educational Reintegrating Operation) คือ ระบบสุขภาพจิตโรงเรียน วิถีใหม่ เพื่อเฝ้าระวัง เรียนรู้ และรับคำปรึกษาเพื่อดูแล นักเรียนที่เสี่ยงต่อ ปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ และทักษะสังคม

School Health HERO ได้ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับครู ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเฝ้าระวัง ปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ และทักษะสังคม ของเด็กและ วัยรุ่น ผ่านคำถาม 9 ข้อ (9 symptoms หรือ 9S) ได้แก่ 1.ซนเกินไป 2.ใจลอย 3.รอคอยไม่ได้ 4.หงุดหงิดง่าย 5.ท้อแท้เบื่อหน่าย 6.ไม่อยากไปโรงเรียน 7.ถูกเพื่อนแกล้ง 8.แกล้งเพื่อน 9.ไม่มีเพื่อน ทำให้ครูค้นหาเด็กได้เร็วขึ้น โดยไม่เป็นการเพิ่มภาระให้ครู อีกทั้งระบบยังทำการรายงาน ผลการประเมินนักเรียน ให้ทันทีเมื่อครูติดตามดูแลนักเรียน แล้วยังไม่ดีขั้น ครูยังสามารถขอรับคำปรึกษาจากที่ปรึกษา ด้านสุขภาพจิต หรือ HERO Consultant ในทุกอำเภอผ่าน แอปพลิเคชัน School Health HERO ได้ถูกออกแบบให้เป็น แอปพลิเคชันบนเว็บไซด์ ซึ่งครูสามารถเข้าใช้งานระบบผ่าน เว็บเบราว์เซอร์(Web Browser) โดยครูไม่ต้องติดตั้งระบบ ลงบนเครื่องหรืออุปกรณ์ของหน่วยงาน เพียงแค่ครูเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตก็จะสามารถเข้าใช้งานระบบได้ทันที

 

 

 

ระดับการเข้าใช้งาน HERO School Admin

 

  • HERO - ขั้นตอนการใช้งาน

 

 

 

  • School Health HERO - ผู้ดูแลระบบ - ตอนที่ 3: School Admin

 

 คู่มือการใช้งาน School Health HERO