ดาวโหลดไฟล์เอกสาร

รูปแบบการทำแผน 2560 word Pdf

จุลสารโรงเรียน

62-02-29 ฟังพระ

62-02-23.27  สมัครนักเรียน

62-02-22 รางวัลเด็ก RAP

62-02-19 ลูกเสือม.1

62-02-18 เลี้ยงส่งจารดี้62-02-14 ฟุตบอล

 

ข้อมูลผู้บริหาร

นายเจริญ พรหมมา  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท ศษ.ม. สาขา  การบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 จนถึงปัจจุบัน

เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา (อ.ส.ศ.)


จังหวัดกาญจนบุรี

พวกเราชาวอุดมสิทธิศึกษา
จะพาโชคชัยให้บ้านเมือง
เราพร้อมรวมพลังมุ่งหวังไทยประเทือง
รุ่งเรืองอนาคตวิไล

แม้ผู้ใดไม่มีสามัคคีรักหมู่
เราจะอยู่ยั่งยืนอย่างเขาไม่ได้
อุดมสิทธิศึกษาทำจริงไม่นิ่งนอนใจ
ชั่วดีอย่างไรเราต้องรักกัน

ข้าขอปฏิญาณสาบานตน
หากใครมาผจญชีพพลีพลัน
เลือดเนื้ออุดมสิทธิฯ จะมุ่งประจัญ
สู้ไม่หวั่นเพื่อไทย ไชโย ไชโย ไชโย

(ทั้งหมด ซ้ำ 2 ครั้ง)

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. วิสัยทัศน์-พันธกิจ
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 161/1 ม.3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 Tel:034-595027 Fax:034-595537