จุลสารโรงเรียน

63-01-03 ปใหม 63
62-12-19.20 คายดนตร
62-08-12 สิงหา

62-08-07 ประชุมประจำเดือนสิงหา

62-08-05 สัปดาห์ห้องสมุด

62-08-03อบรม ICT 2

62-07-30ลูกทุ่ง
62-07-26 รัชกาลที่๑๐
62-07-22-26สอบกลางภาค๑ปี๖๒
62-07-20อบรม ICT
62-06-12แห่เทียนพรรษา
62-07-04 ฟันเหงือก ม1

62-07-02 มอบเกียรติบัตรเขตพื้นที่รับผิดชอบ

62-06-28ให้ความรู้ยาเสพติด

62-06-27 ตลาดนัดอาชีพ

62-06-26สถาปนาลูกเสือ

62-06-26 เดินรณรงค์ยาเสพติด

62-06-26 มูลนิธิ one sky

จัดการขยะ 3R

62-06-26 มอบเกียรติบัตรลูกเสือ

62-06-26 มอบรางวัลสุนทรภู่

62-06-26 นิเทศติดตาม

62-06-21 เลือกตั้ง

62-06-20 ประชุมคณะกรรมการครั้งที่๑

62-06-17 สุนทรภู่

รณรงค์พนัน
62-06-11 จิตอาสา
62-06-13 ไหว้ครู

62-06-11ประชุมครูประจำเดือน

62-06-05 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์

62-06-04 ต้อนรับครูใหม่

62-06-03 มอบเกียรติบัตร 

62-05-31 ผ้าไทย

62-05-30 ใส่บาตร

 

62-05-22ประดับอินธนู

62-05-19เวียนเทียน

62-05-14 ต้อนรับครูใหม่

62-05-10 ประชุมผู้ปกครอง

62-05-7.8 ปฐมนิเทศ

62-05-07 ฟังพระ

62-05-06 พิธีในหลวง ร10

62-05-03 ประชุมประจำเดือน62-04-01 ดูงาน 1 เมย 62
62-03-30 สอบเข้าปี 62
62-03-29 มอบประกาศฯ
62-03-28 ฟังพระ2
62-03-23.27 รับสมัครนักเรียน
62-03-19.21 งานบวชคองดี
62-02-29 ฟังพระ

62-02-26 ปิดฟุตบอล

62-02-25 สอบปลายภาค 61

62-02-23.27  สมัครนักเรียน

62-02-22 รางวัลเด็ก RAP

 62-02-19 ลูกเสือม.1
62-02-18 เลี้ยงส่งจารดี้
62-02-14 ฟุตบอล

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 161/1 ม.3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 Tel:034-595027 Fax:034-595537