ข้อมูลนักเรียน

รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๒  ดาวโหลด...
..............................................................................................................................

รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๓  ดาวโหลด...
..............................................................................................................................

รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๔  ดาวโหลด...
..............................................................................................................................

รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๕  ดาวโหลด...
..............................................................................................................................

 รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๖  ดาวโหลด...
..............................................................................................................................

 รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๗  ดาวโหลด...
..............................................................................................................................

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 161/1 ม.3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 Tel:034-595027 Fax:034-595537