บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

<<<บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม>>>

 ลัดดาวัลย์

นางสาวลัดดาวัลย์    รักษ์วงษ์ 

 

หัวหน้ากลุ่มสาระ

ณัฐชา

นางสาวณัฐชา   ชมภูพงษ์ 

สุดาริน

นางสาวสุดารินทร์  อนุสรณัฐพงศ์ 

นางสาวทิพย์กมล ตามบุญ

พิมชนก สัน

นางพิมพ์ชนก   สันทัด 

 นายนวพันธ์ รักบ่อพลับ

 

 นางสาวแสงตะวัน แสงค้อม

 

 นางสาววาสนา ผลาเลิศ

นางสาวมาริสา ด้วงสิงค์  (สังคมศึกษา)11

นางสาวมาริสา ด้วงสิงค์

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 161/1 ม.3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 Tel:034-595027 Fax:034-595537