บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

<<<บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม>>>

 ลัดดาวัลย์

นางสาวลัดดาวัลย์    รักษ์วงษ์ 

 

หัวหน้ากลุ่มสาระ

ณัฐชา

นางสาวณัฐชา   ชมภูพงษ์ 

สุดาริน

นางสาวสุดารินทร์  อนุสรณัฐพงศ์ 

นางสาวทิพย์กมล ตามบุญ

พิมชนก สัน

นางพิมพ์ชนก   สันทัด 

 นายนวพันธ์ รักบ่อพลับ

 

 นางสาวแสงตะวัน แสงค้อม

 

 นางสาววาสนา ผลาเลิศ

นางสาวมาริสา ด้วงสิงค์  (สังคมศึกษา)11

นางสาวมาริสา ด้วงสิงค์

นายสัญญา วงศ์ต่างตา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
นายสัญญา วงศ์ต่างตา

 

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 161/1 ม.3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 Tel:034-595027 Fax:034-595537