VTR คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ 2558

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ 2558

Posted by โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา(Udomsitthisuksa School) on 6 ธันวาคม 2015
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 161/1 ม.3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 Tel:034-595027 Fax:034-595537