บุคลากรกลุ่มงานสำนักงาน

<<<<<บุคลากรกลุ่มงานสำนักงาน>>>>>

กชกร นางสาวกชกร  สุฤทธิ์


งานธุรการ/งานพัสดุสำนักงาน

สุรชัย

นายสุรชัย สังขจรัส

 

 

น้าจ้อย

นายจอย บุญทำ

 

งานจัดบรรยากาศบริเวณโรงเรียน

คำมวน - นายคำมวน - 

 

งานจัดบรรยากาศบริเวณโรงเรียน

มูชี่

นางมือชี  -

งานบริการอาคารเรียน

ซีล๊า

นางชีลา  -

 

งานบริการอาคารเรียน

   
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 161/1 ม.3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 Tel:034-595027 Fax:034-595537