ดาวโหลดไฟล์เอกสาร

รูปแบบการทำแผน 2560 word Pdf

จุลสารโรงเรียน

ฉบับที่ 1  ไม่มี
ฉบับที่ 2  อ่านเพิ่มเติม ที่นี้
ฉบับที่ 3  อ่านเพิ่มเติม ที่นี้
ฉบับที่ 4  อ่านเพิ่มเติม ที่นี้
ฉบับที่ 5  อ่านเพิ่มเติม ที่นี้
ฉบับที่ 6  อ่านเพิ่มเติม ที่นี้
ฉบับที่ 7  อ่านเพิ่มเติม ที่นี้
ฉบับที่ 8  อ่านเพิ่มเติม ที่นี้
ฉบับที่ 9  อ่านเพิ่มเติม ที่นี้
ฉบับที่ 10  อ่านเพิ่มเติม ที่นี้
ฉบับที่ 11  อ่านเพิ่มเติม ที่นี้
ฉบับที่ 12  อ่านเพิ่มเติม ที่นี้
ฉบับที่ 13  อ่านเพิ่มเติม ที่นี้
ฉบับที่ 14  อ่านเพิ่มเติม ที่นี้
ฉบับที่ 15  อ่านเพิ่มเติม ที่นี้
ฉบับที่ 16  อ่านเพิ่มเติม ที่นี้
ฉบับที่ 17  อ่านเพิ่มเติม ที่นี้
ฉบับที่ 18  อ่านเพิ่มเติม ที่นี้
ฉบับที่ 19  อ่านเพิ่มเติม ที่นี้
ฉบับที่ 20  ไม่มี
ฉบับที่ 2ไม่มี
ฉบับที่ 22  อ่านเพิ่มเติม ที่นี้
ฉบับที่ 23  อ่านเพิ่มเติม ที่นี้
ฉบับที่ 24  อ่านเพิ่มเติม ที่นี้

ข้อมูลผู้บริหาร

กำลังปรับปรุ่ง

เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา (อ.ส.ศ.)


จังหวัดกาญจนบุรี

พวกเราชาวอุดมสิทธิศึกษา
จะพาโชคชัยให้บ้านเมือง
เราพร้อมรวมพลังมุ่งหวังไทยประเทือง
รุ่งเรืองอนาคตวิไล

แม้ผู้ใดไม่มีสามัคคีรักหมู่
เราจะอยู่ยั่งยืนอย่างเขาไม่ได้
อุดมสิทธิศึกษาทำจริงไม่นิ่งนอนใจ
ชั่วดีอย่างไรเราต้องรักกัน

ข้าขอปฏิญาณสาบานตน
หากใครมาผจญชีพพลีพลัน
เลือดเนื้ออุดมสิทธิฯ จะมุ่งประจัญ
สู้ไม่หวั่นเพื่อไทย ไชโย ไชโย ไชโย

(ทั้งหมด ซ้ำ 2 ครั้ง)

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. วิสัยทัศน์-พันธกิจ
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 161/1 ม.3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 Tel:034-595027 Fax:034-595537