ข้อมูลครูและบุคลากร

 จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

1

ครู

73

พนักงานราชการ

5

ครูอัตราจ้าง

1

เจ้าหน้าที่ธุรการ

1

ลูกจ้างประจำ

1

ลูกจ้างชั่วคราว

1

ครูพี่เลี้ยงบ้านพัก

1

นักการภารโรง

2

แม่บ้านทำความสะอาด

1

ยามรักษาความปลอดภัย

-

พนักงานขับรถ

1

วิทยากร

3

รวม

91

 

 ค้นหาข้อมูลบุคลากรโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

 

HOME